Upgrading of Madar-Chaurhawa, Golbazar Siraha-Saghure Udaypur, Mirchaya-Katari Ghurmi, Hilepani-Okhaldhunga Salleri Sadak

Upgrading of Madar-Chaurhawa, Golbazar Siraha-Saghure Udaypur, Mirchaya-Katari Ghurmi, Hilepani-Okhaldhunga Salleri Sadak (7+600-10+150) with 4-Lane-NH-20, Siraha

Our Current Projects